หยิบใส่ตะกร้า

Youthful Greetings

Plantscription™ Youth-Boosting Essentials

คุณประโยชน์ Lift & Firm, Line & Wrinkle Reduction, Reduce Look Of Pores, Increase Firmness
3,300 บาท 5,500 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Mega Calmers

3,900 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Treats To Your Senses

1,200 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Spread Cheer

Ultimate Hydrating Body Cream Trio

คุณประโยชน์ Hydrate, Soften & Nourish
หยิบใส่ตะกร้า

Be Resilient

Mega-Mushroom to Soothe, Calm & Hyrate

คุณประโยชน์ Visibly Reduce Redness
1,600 บาท 3,200 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

MATTIFYING MARVELS

Original Skin Set

1,100 บาท 2,200 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Discover Joy

Mini GinZing™ Radiance Serum & Oil-Free Moisturiser

คุณประโยชน์ 72-Hour Hydration, Increased Radiance, Smooth Skin, Reduce Look of Pores
960 บาท 1,200 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

skinboostingglow

trioset

900 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Ginger Scent-Sations

Ginger Bath and Body Set

คุณประโยชน์ Soften Skin, Invigorate Senses
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

READY, SET, RELIEF SET

Mega-Mushroom Skin Relief & Resilience Regimen

คุณประโยชน์
2,600 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Ginger Goodness

3,200 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

RADIANT DELIGHTS

Day and Night Hydration

1,820 บาท 2,800 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

MEGA CALMERS SET

Mega-Mushroom To Calm & Soothe

คุณประโยชน์
2,600 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

BE REFRESHED

Multi-Masking Essentials

910 บาท 1,300 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Soothing Greetings

Mega-Mushroom Soothing & Fortifying Routine

คุณประโยชน์ Cleanse, Hydrate, Reduce Visible Redness
2,700 บาท 4,500 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Plantscription™

Multi-Powered Youth Serum set

2,760 บาท 4,600 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

JOYFUL FAVES

Bestsellers Trio Kit

300 บาท 600 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Tiny Treasures

Mini Ginger Bath & Body Trio

คุณประโยชน์ Nourish & Soften Skin, Invigorate Senses
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Singles Day Set

2,500 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Superstars

2,600 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Souffle Sampler Set

1,800 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Soothing Saviors

3,600 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Go Go Ginzing™

Ginzing Exclusive Set

1,000 บาท 2,000 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

SOOTHING DELIGHTS

Mega Mushroom Soothing Delights Set

3,250 บาท 5,000 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

[30% OFF] Merry Masks

Our 5 Best Mask Minis

คุณประโยชน์ Detox & Purify, 72-Hour Hydration, Boost Glow, Blemish & Oil Control, Clarity & Glow
1,100 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Plantscription™

Nourish, Renew & Hydrate Set

2,800 บาท 4,000 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Best of Origins Set

Best of Origins Set

1,600 บาท 3,200 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
NEW
หยิบใส่ตะกร้า
ONLINE EXCLUSIVE
NEW
หยิบใส่ตะกร้า
New
หยิบใส่ตะกร้า
NEW
หยิบใส่ตะกร้า